Mur licowy

porady Wskazówki dotyczące przygotowania trwałego, wytrzymałego nie wymagającego konserwacji, estetycznie wyglądającego muru licowego

 1. Przed murowaniem przygotować cegły z różnych palet, by odpowiednio je wymieszać.
 2. Ilość cegieł powinna wystarczyć na dany odcinek budowy.
 3. Należy przygotować zaprawę odpowiednią do cegieł licowych.
 4. Zaprawę przygotowywać zawsze zgodnie z zaleceniami producenta.
 5. Świeży mur należy chronić przed ostrym słońcem, wodą i oczywiście przed zabrudzeniem.
 6. Gdy wszystko jest utwardzone, resztki zaprawy należy usunąć drewnianą szpachelką lub szczotką do spoin.

Sposób na czysty mur z cegły klinkierowej.

Kiedy cały mur licowy jest już gotowy, proszę pozostawić go na 3-4 tygodnie do wyschnięcia, by uniknąć wypłukiwania świeżej zaprawy podczas czyszczenia elewacji. Czyszczenie następuje od góry do dołu za pomocą wody i szczotki bądź za pomocą szczotki do szorowania, by usuniąć resztki zaprawy. W przypadku intensywniejszych zanieczyszczeń można wstępnie oczyszczoną i nawilżoną powierzchnię elewacji potraktować odpowiednim środkiem do czyszczenia cegieł (proszę zwrócić uwagę na zalecenia producenta). Następnie należy opłukać dokładnie elewację dużą ilością bieżącej, czystej wody.

Czyszczenie na sucho

Niekiedy występują białe, krystaliczne osady na cegłach. Powstają one jednak najczęściej w przypadkach, gdy cegła wchłonęła sole do wnętrza, a przez kapilarny proces schnięcia wydostały się one przez jej skorupę na powierzchnię. Może to też nastąpić w przypadku, gdy substancje z zaprawy zostaną wypłukane na zewnętrzną powierzchnię cegły. Ze względu na ich pochodzenie rozróżnia się wykwity łatwo rozpuszczalnych soli oraz ługi wapniowe, tzn. osady z wypłukanych środków wiążących zaprawy. Obydwa rodzaje zanieczyszczeń można wytłumaczyć intensywnym przenikaniem wilgoci do muru z cegły licowej, jeżeli powstały przez zastosowanie niewłaściwych elementów konstrukcyjnych lub zastosowanie nieodpowiednich środków ochrony podczas budowy, albo są wymywane z nieodpowiednio dobranego środka wiążącego zaprawy.

Usuwanie białych zanieczyszczeń elewacji

Większość zanieczyszczeń muru z cegły licowej, o ile chodzi o zanieczyszczenie krystaliczne, znika samoistnie w stosunkowo krótkim czasie pod wpływem czynników atmosferycznych. Najczęściej stosowaną metodą powinno być usuwanie wykwitów na sucho.

Środki czyszczące

Rodzaj zabrudzenia określa wybór środka czyszczącego. W skomplikowanych przypadkach należy poprosić o radę producenta i wypróbować zalecany środek na mniej widocznych i małych powierzchniach. Dotyczy to w szczególności elewacji zanieczyszczonych grafitti. Stosowane do grafitti opryskiwacze bazują na różnych substancjach np. lakierach, sztucznych żywicach, akrylu itp. Stąd przewidziane do usuwania farb rozpuszczalniki powinny być przede wszystkim sprawdzone pod względem ich skuteczności. Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących np. stopnia rozcieńczenia, czy przedsięwzięcia możliwych środków zabezpieczających. Przy zastosowaniu środków czyszczących (tak samo jak przy czyszczeniu ręcznym) ważne jest wstępne zwilżenie powierzchni fasady, która ma być poddana czyszczeniu oraz jej końcowe zmycie za pomocą dużej ilości czystej wody.


Wiązania cegieł w murze

wiazania1Wiązanie wozówkowe
Wszystkie warstwy cegieł ułożone są wozówkowo, kolejne warstwy są przesunięte względem siebie o 1/2 długości cegły (wiązanie środkowe) lub o 1/4 długości cegły (wiązanie wleczone).
wiazania2Wiązanie blokowe
Cegły ułożone wozówkowo i główkowo są ułożone na przemian w kolejnych warstwach. Spoiny pionowe leżą w poszczególnych warstwach jedna nad drugą.
wiazania3Wiązanie krzyżowe (weneckie)
Podobnie jak w wiązaniach blokowych zmieniają się warstwy wozówkowe i główkowe. Spoiny pionowe co drugiej warstwy wozówkowej są przesunięte o 1/2 długości cegły. W ten sposób otrzymuje się tzw. wzór krzyża.
wiazania4Wiązanie gotyckie
Cegły ułożone wozówkowo i główkowo. Są one umieszczone naprzemiennie w każdej warstwie. Spoiny pionowe co drugiej warstwy są położone nad sobą.
wiazania5Wiązanie wendyjskie
W każdej warstwie co dwie wozówki i jedna główka zmieniają się kolejno. Spoiny pionowe co drugiej warstwy leżą nad sobą.
wiazania6Wiązanie dzikie
Jak wskazuje nazwa, wozówki i główki zmieniają się nieregularnie.


Spoiny


Spoiny to coś więcej niż szczeliny między cegłami

Ważnym elementem kształtującym zewnętrzny mur licowy jest spoina z zaprawy. Pionowe spoiny nazywane są spoinami dylatacyjnymi, a poziome wspornymi. Spoiny ścian z cegły wykonane są z różnych materiałów i maj różne kolory. Sposób wykonania spoin ma znaczny wpływ na wygląd powierzchni ściany. Głęboko położone spoiny dają efekt światła i cienia oraz zaznaczają wyraźnie każdą cegłę. Zwięzła spoinowana powierzchnia wygląda znacznie spokojniej.


spoina1spoina2 Przedstawione zdjęcia pokazują wyraźnie jak duży wpływ ma kolor spoiny na wrażenie optyczne muru z cegly klinkierowej.

Sztuka spoinowania

Przed przystąpieniem do spoinowania, mur z cegły licowej musi dokładnie wyschnąć - w zależności od warunków atmosferycznych od 3 do 5 tygodni; W przypadku pogody deszczowej nie wolno spoinować! Zaprawę do spoin przygotowuje się w małych ilościach w wiadrze. Około 6-8 kielni suchej zaprawy wsypać do wiadra i tak długo dolewać wody i mieszać, aż masa osiągnie odpowiednią konsystencję. Właściwą konsystencję zaprawy można sprawdzić w następujący sposób: zacisnąć w dłoni garść zaprawy i uformować z masy rolkę. Rolkę przetoczyć 10 razy po otwartej powierzchni dłoni. Zaprawa nie powinna rozpadać się ani pozostawiać śladów na dłoni (w takich przypadkach jest albo zbyt sucha albo za mokra). Około l kielni świeżej zaprawy nałożyć na korytko do spoinowania i za pomocą szpachelki do spoinowania wcisnąć zaprawę do spoin muru licowego. Należy wcisnąć tyle zaprawy do spoinowania, aby zetknęła się w spoinie z zaprawą murarską i aby masa lekko wystawała za okładzinę. Pozostałą ilość masy należy zdjąć za pomocą szpachelki. Spoina musi być mocno dociśnięta i wygładzona. W pierwszej kolejności wypełniane są spoiny pionowe a następnie poziome. Zaprawa do spoinowania będzie dociskana w pionowych spoinach za pomocą bocznych krawędzi korytka do spoinowania. Tak samo postępuje się przy spoinach poziomych. Po zakończeniu spoinowania należy lekko zamieść ścianę delikatną szczotką. Należy to zrobić bardzo ostrożnie, aby zaprawa nie przyczepiła się do spoiny i nie została naniesiona na cegły

spoina3spoina4

Szczegóły konstrukcyjne

Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią wewnątrz i na zewnątrz budynku, należy uwzględnić w projekcie pasmo materiału uszczelniającego. Sytuacje przedstawione poniżej są tego przykładami. Należy zwrócić szczególną uwagę na punkty styku zewnętrznego muru licowego i ściany wewnętrznej.

projektowanie uszczelnień
Podstawa ściany zewnętrznej z izolacją rdzeniową
Wykonanie podstawy z izolacją obwodową
Wykonanie podstawy z izolacją obwodową
Wykonanie podstawy z izolacją obwodową

Fragmenty zaczerpnięte z broszury "Mur licowy"
wydawca: Roben Tonbaustoffe GmbH
Pomysł i realizacja: Werbeagentur EDDIKS+ONKEN, Oldenburg
Druk i przygotowanie: Prull-Druck, Oldenburg

 • cegła klinkierowa

  cegła ręcznie formowana, cegła klinkierowa, klinkier, cegła postarzana, cegła dekoracyjna, cegła elewacyjna,cegła retro,cegła ryflowana, cegła holenderska, cegła belgijska, cegła na komin,cegła na kominek,cegła grille,cegła na elewacje, cegła na ogrodzenie, cegła pełna, cegła połówkowa, cegła kształtowa, cegła licowa, cegła kratówka,cegła szczelinowa, cegła na murki oporowe

 • bruk klinkierowy

  bruk z cegły , kostka brukowa, klinkier drogowy, cegła brukowa, cegła na bruk, bruk 8 cm, bruk na parking, bruk na taras, bruk granitowy, bruk betonowy, bruk na podjazd

 • parapety klinkierowe

  parapety okienne, parapety klinkierowe, parapety ceramiczne , okapniki, płytki parapetowe

 • zaprawy

  zaprawy do klinkieru, bez wykwitów, z trasem, kleje , fugi

 • płytki klinkierowe

  płytki na schody, płytka na taras, płytka na balkon, płytka do salonu, płytka do garażu

 • kamień

  piaskowiec, porfir, diabaz, grys, wapień,granit, kamień na ogrodzenia, kamień na tarasy, kamień na podjazdy, kamień na elewacje, kamień na mur, kamień naturalny, kamień granit, kamień otoczak, okładzina kamienna, elewacja kamienna

 • elewacje

  płytki elewacyjne, elewacje klinkierowe, okładzina z klinkieru, okleina ścienna, elewacja klinkierowa, fasada, płytka klinkierowa, płytka postarzana, dekoracyjna, retro, ryflowana, płytka na cokoły

 • daszki

  czapy na słupki, ogrodzeniowe, ceramiczne, daszki z klinkieru, kaptury, wykończenia słupków, wykończenia muru, nakrywa słupka , nakrywy , pokrywy , przykrywy ceramiczne, klinkierowe, nakrycia, pokrycia murku

 • impregnaty

  Impregnowanie, impregnacja czyli zapuszczanie, gruntowanie, malowanie, nasycanie, wysycanie koloru, konserwowanie, konserwacja, hydrofobizacja, efekt mokrego muru, bruku, kamienia, ogrodzenia, betonu, piaskowca, klinkieru, efekt mokrej cegły, powierzchni, kostki, dachówki, Impregnaty do klinkieru, piaskowca, cegły, kamienia, bruku, betonu, muru, płytek, ogrodzenia, kostki, dachówki, czyszczenie wykwitów, czyściki, preparaty do czyszczenia

 • kotwy

  kotwienie cegieł, muru , mocowania do klinkieru, kotwy, puszki wentylacyjne, konsole, murfor, dystanse do muru, krążki dystansowe


xhtml 1.0, css

© 2005 mikulska klinkier, projekt i wykonanie serwisu: indecity - serwisy internetowe